WILT U GEEN VERRASSINGEN?

Bij iedere offerte van Drukkerij van Hulzen worden de algemene voorwaarden meegezonden. De voorwaarden zijn ook hier als download beschikbaar.

Download de algemene voorwaarden.

Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, te Amstelveen.